مرکز نوآوری اجتماعی سلام

Salam Social Innovation Center

خلاصه فصل دوم کتاب کار تیمی اثر بخش
1397/07/08

عکس خلاصه فصل دوم کتاب کار تیمی اثر بخش

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خلاصه فصل دوم: تیم های واقعی مفیدند

در نظرسنجی انجام شده از کارمندان موسسه ملی خدمات بهداشتی انگلستان، تقریبا 90 درصد افراد اذعان داشتند که به صورت تیمی کار می کنند. پس از پرسش از کار تیمی، سه سوال دیگر نیز مطرح شد:

1)    آیا تیم اهداف واضحی دارند؟(اهداف مشترک)

2)    ایا برای رسیدن به این اهداف تشریک مساعی می کنند؟( وابستگی متقابل)

3)    آیا برای بازبینی عملکرد خود و پیدا کردن راه هایی برای ارتقا آن، مرتبا با هم ارتباط دارند؟( جلسات بازبینی)

کسانی که به بیش از سه سوال فوق پاسخ منفی داده اند(بیش از 50 درصد)، در تیم های جعلی کار می کنند. کسانی که به همه ی سوالات فوق پاسخ مثبت بدهند(40 درصد)، در تیم های واقعی کار می کنند. داده ها نشان می دهند که هرچه تعداد افراد مشغول در کار تیمی بیشتر باشد، آسیب های وارده بر کارمندان، تعداد خطاهای آنها، برخوردهای خشونت آمیز، سو استفاده و آزار و اذیت نیز بیشتر است. این موارد در تیم های واقعی کاملا معکوس است.

مزیت های کار تیمی:

1)    اثربخشی بالاتر

2)    هم افزایی بالاتر

3)    انجام شدن کارهایی که به صورت انفرادی غیرممکن است.

4)    انجام شدن کارهای اصلی سازمانها توسط تیم ها به جای افراد

5)    پاسخ دادن بهتر به نیازهای سازمان های پیچیده ی امروز توسط تیم ها

6)    یادگیری بیشتر

7)    کیفیت بالاتر

8)    تصمیمات بهتر

9)    و .......

چرا در قالب تیم ها کار کنیم؟

ü    سازگاری بین محیط متغیر سازمانی، استراتژی ها و فرآیندها

ü    حذف سلسله مراتب کند کننده تصمیم گیری

ü    پاسخ سریع و موثر تیم ها به مسائل به دلیل داشتن ساختار سخت

ü    هزینه ی پایین تر و سرعت بالاتر در ارائه ی خدمات و محصولات

ü    تیم ها دارای رابطه ی موازی هستند که بهتر، سریع تر، اثربخش تر از تیم های دارای رابطه ی متوالی کار می کنند و در نهایت کارهای جداگانه ی تیم های دارای رابطه ی موازی با یکدیگر ترکیب می شوند.

ü    یادگیری اثربخش تر حتی با خروج یک فرد از تیم

ü    با داشتن تیم های چند وظیفه ای، به دلیل اینکه افراد دارای تخصص، ایده ها و نظرات گوناگون هستند، تصمیم گیری ها بهتر و مدیریت پیشرفته ی کیفیت بهبود می یابد.

ü    نوآوری در سازمان های تیم مدار به دلیل خلق متقابل ایده ها ارتقا می یابد.

 

موانع کار تیمی اثربخش:

1)    تباه شدن کوشش(Loss of Effort)
رینگلمن در تحقیقی نشان داد که اگر افراد به صورت انفرادی کار کنند، اثربخش تر از کار تیمی است. او با انجام پژوهش هایی(طناب کشی، معما، 20 سوالی) نشان داد که تیم ها اثربخشی کمتری از افراد دارند. او این معضل را بطالت اجتماعی(طفره روی اجتماعی) نامید. افراد وقتی متوجه شوند که کارشان در تیم قابل شناسایی و سنجش نیست، کمتر تلاش می کنند. این یک مسئله ی رفتاری است که در آن افراد به دلیل اینکه تعهد کمتری نسبت به کار انفرادی دارند، رخ می دهد. این پدیده زمانی رخ می دهد که فرد در تیم احساس انسجام نکند یا انگیزه ی درونی نداشته باشد. این پدیده را گاهی سواری مجانی(
Free Riding) نیز می نامند. مشکل اصلی زمانی رخ می دهد که وقتی افراد متوجه میشوند که همکارانشان سواری مجانی می گیرند یا طفره می روند، احساس می کنند که مورد سو استفاده قرار گرفته اند و در نتیجه از تلاش های خود می کاهند. در این صورت می توان بیان داشت که سینرژی منفی نیز وجود دارد.

2)    حل مسئله و تصمیم گیری ضعیف
مردم گمان می کنند که گروه ها نسبت به اشخاص منطقی تر و عقلائی تر هستند زیرا که در گروه ها، تصمیم ها و راهکارها مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند. اما این دیدگاه، برخی از فرآیند های اجتماعی موثر بر تصمیم گیری گروهی و تیمی را نادیده می گیرد. یکی از این فرآیند ها، پیروی اعضا از فرد یا افرادی است که در گروه مرتبه ی بالاتری دارند. رهبران تیم ها فارغ از اینکه نظرتشان درست یا غلط باشد، نفوذ بیشتری دارند.

3)    خلاقیت کم
در تیم ها همواره جلسات طوفان ذهنی و خلق ایده وجود دارد. پژوهش های اولیه اثربخشی گروهی و انفرادی را سنجید که موجب خلق گروه های آماری و واقعی شد. در گروه های آماری افراد به صورت انفرادی ایده می دادند و در گروه ایده های تکراری حذف می شد و مورد بررسی قرار می گرفت و در گروه های واقعی، گروه ها از همان ابتدا فرآیند طوفان ذهنی را با هم و به صورت گروهی انجام می دادند. در نهایت، پژوهش نشان داد که در گروه های آماری 68 ایده و در گروه های واقعی 37 ایده به طور متوسط تولید شد. اما به نظر میرسد کیفیت ایده های گروه واقعی بهتر از گروه های آماری است. یکی از دلائل این مسئله، اختلال تولید در گروه های واقعی است که افراد برای اینکه ایده های خود را بیان کنند باید صبر کنند تا نوبتشان شود و در این مدت باید به ایده های دیگری گوش داده و ایده ی خود را در ذهن نگه دارند. مسئله دیگر، فرآیند های مقایسه ی اجتماعی است که در آن، افراد ایده های دیگران را قضاوت می کنند و ارائه ی ایده های نسبتا معمولی باعث می شوند که ایده های دیگر در همان سطح باقی بمانند.

پاسخ به این مانع: 1) افرادی که در زندگی واقعی، در تیم ها کار می کنند، بر خلاف بررسی های آزمایشگاهی تجربه های با ارزشی در حوزه ی کار تیمی دارند. 2) اهمیت مشارکت: درگیر کردن افرادی که تغییر سازمانی بر روی آنها تاثیر دارد، جهت ایجاد تعهد و کاهش مقاومت، ضروری است. 3) بسیاری از افراد بیان داشته اند که جلسات طوفان ذهنی بسیار سرگرم کننده است و این سرگرمی محرک خلاقیت است.

* در بسیاری از این گروه ها نه تنها این موانع وجود ندارد بلکه برعکس، دارای ویژگی هایی از قبیل پرکاری اجتماعی و اضافه فرآیند وجود دارد.

نقد این موانع:

1)    همواره نباید نتایج پژوهش های آزمایشگاهی را به حوزه ی کاربردی تعمیم داد.

2)    اهمیت نقش فرهنگ و شکل گیری گروه ها در فرهنگ های جمع گرا و فرد گرا.

3)    انگیزه ی افراد در تیم ها

4)    احساس هویت تیم

تیم چیست؟

تیم، گروه نسبتا کوچکی از مردم است که بر روی وظایف چالشی و مشخصی کار می کند به گونه ای که کاراترین روش انجام وظیفه، نه به صورت انفرادی یا حتی موازی بلکه از طریق با هم کار کردن مردم در قالب گروه است. مردمی که اهداف تیمی واضح، چالشی و مشترکی دارند؛ مردمی که برای دستیابی به این اهداف باید در کنار هم و به صورت به هم وابسته به فعالیت بپردازند؛ اعضایی که در نقش های متمایز از هم فعالیت می کنند و از استقلال، اختیار و منابع کافی به منظور تحقق اهداف برخوردار هستند.

انواع تیم ها:

1)    تیم های سیاست گذاری و تعیین استراتژی

2)    تیم های تولیدی

3)    تیم های خدماتی

4)    تیم های توسعه و پروژه

5)    تیم های عملیاتی و عملکردی

ابعادی که تیم ها در آن متفاوت اند:

1)    میزان دائمی بودن

2)    نفوذ و استقلال واقعی

3)    مقدار روتین بودن یا استراتژیک بودن وظیفه

وظایف تیم ها متناسب با کارشان:

1)    کامل انجام دادن یک وظیفه

2)    الزامات گوناگون

3)    نیاز به تعامل و به هم وابستگی

4)    اهمیت وظیفه

5)    فرصت های آموزشی

6)    امکان توسعه در وظیفه

7)    استقلال

 

اجزا کار تیمی اثربخش:

1)    رهبری

2)    سازگاری فرآیندهای عملکردی با تغییرات محیطی

3)    نظارت دو جانبه

4)    رفتار های حمایتی

5)    جهت گیری تیم: به معنای قدرت تیم در حفظ کار تیمی در شرایط فشار و استرس

 

چند راهنمایی در مورد تیم:

1)    وظایف تیم باید به صورت درونی جالب و محرک باشد.

2)    افراد باید حس کنند که در سرنوشت تیم نقش مهمی ایفا می کنند.

3)    وظایف افراد باید به صورت درونی جالب و محرک باشد.

4)    تلاش افراد باید برای تیم ضروری باشد و مورد سنجش قرار گیرد: وقتی افراد حس کنند که کارشان برای عملکرد کل تیم امری حیاتی است، بطالت اجتماعی به شدت کاهش می یابد. هم چنین افراد باید بدانند که توسط دیگران مشاهده و ارزیابی می شوند.

5)    اهداف تیم شفاف و دارای بازخور درونی باشد.

فایل پاورپوینت فصل دوم 

 

 

 


استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز نوآوری اجتماعی سلام می‌باشد.

Copyright © 2014 - 2019