مرکز نوآوری اجتماعی سلام

Salam Social Innovation Center

مدل جامع پایش و ارزشیابی اقتصاد مقاومتی
1396/08/06

عکس مدل جامع پایش و ارزشیابی اقتصاد مقاومتی


مدل جامع پایش و ارزشیابی اقتصاد مقاومتی

 

به نقل از کتاب پایش اقتصاد مقاومتی

انتشارت دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

 

نویسندگان:

عادل پیغامی، علی اصغر سعدآبادی و آرین عظیمی

 

انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

 

از آنجایی که محیط امروز به واسطه نیروهای جهانی‌شدن، پیچیده‌تر، پویا‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شده است که در نتیجه زمینه اضمحلال جوامع را در مقابله با هر شوک یا بحرانی افزایش داده است. بنابراین از تفکرات و راهبردهای خطی که در محیط‌های ثابت به‌کار گرفته می‌شد نمی‌توان در شرایط امروز بهره جست. امروزه پژوهش‌گران با استفاده از مطالعات سیستمی، جامعه را به‌سان سیستم‌های پیچیده تطبیق‌‌پذیر می‌دانند که دارای سطوح چندگانه و تودرتویی است. سیاست کلان اقتصاد مقاومتی نیز در پاسخ به بحران‌های حاصل تدوین شده تا با افزایش ظرفیت درونی کشور به مقابله با انواع تهدیدات و بحران‌ها خصوصا از منظر اقتصادی بپردازد. جهت رصد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی، مدل جامع حسابداری اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از سیستم‌های پیچیده تطبیق‌‌پذیر سه سطح فردی، سازمانی و کلان (کشور) را پیشنهاد و شاخص‌های مناسب را ارائه نموده است. مدل این پژوهش را می‌توان در نمودار زیر مشاهده نمود.

برای هر یک از این سطوح، مطالعات از دو منبع  اصلی شامل پژوهش‌ها و تجارب پژوهش‌گران و سازمان‌ها و نهادهای خارجی و نیز پژوهش‌ها و علوم فقهی و اسلامی با محوریت فرهنگ ایرانی صورت گرفته است. بنابراین در تمامی سطوح و حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، ابعاد و شاخص‌های هر یک به دقت بررسی شده است. فصل دوم به مطالعه اقتصاد مقاومتی از منظر روان‌شناختی فردی می‌پردازد؛ در فصل سوم سیاست اقتصاد مقاومتی از منظر سازمانی مورد بحث قرار می‌گیرد و در سه فصل آخر سیاست مزبور در حوزه‌های ثبات اقتصاد کلان، اقتصاد پایداری و ضدشکنندگی اقتصادی مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد. روش پژوهش تمامی سطوح یکسان بوده و در هر فصل به‌طور جداگانه آمده است. یکسان بودن روش پژوهش کمک می‌کند تا بتوان جمع‌بندی و ارزیابی مناسب‌تری را از هر یک از سطوح اقتصاد مقاومتی انجام داد. این روش در پژوهش عظیمی (1393) برای سنجش جامع تاب‌آوری پیشنهاد شده است.

 تاب‌آوری فردی: تاب‌آوری پدیده‌ای است که از پاسخ‌های انطباقی طبیعی انسان حاصل می‌شود و علی‌رغم رویارویی فرد با تهدید‌های جدی، وی را در دستیابی به موفقیت و غلبه بر تهدید‌ها توانمند می‌سازد. تاب‌آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدید‌کننده نیست. بلکه فرد تاب‌آور مشارکت‌کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تاب‌آوری روان‌شناختی را همان‌طور که پیشتر ذکر شد با 5 بعد شامل شایستگی شخصی، روابط و حمایت اجتماعی،‌‌ پذیرش موقعیت خود، کنترل احساسات و امید به آینده با مجموعا 24 گویه ارزیابی نمود.

تاب‌آوری سازمانی: یک سازمان تاب‌آور، سازمانی است که قادر است تهدیدها را پیش‌بینی کند، تاثیر و پیامدهای این تهدیدات را با اقدامات پیشگیرانه کاهش دهد، و زمانی که این تهدیدات اتفاق افتادند پاسخ مناسبی دهد و پس از آن خود را بازیابی کند. چنین تهدیدات یا شوک‌هایی می‌تواند رخدادهای طبیعی باشد، اما همیشه به شرایط آب و هوایی مرتبط نیست، می‌تواند انسانی مانند تروریسم یا حوادث صنعتی؛ بیماری‌های واگیردار؛ یا کاهش یا شوک‌های اقتصادی و نیز تحریم‌ها باشد. تاب‌آوری یک سازمان نه‌تنها موجب کاهش آسیب‌‌پذیری آن در برابر سوانح می‌شود بلکه در نهایت منجر به تداوم کسب‌و‌کار در شرایط متغیر و پیچیده محیطی می‌شود. اگر شوکی فراتر از سازمان وارد شود، تاب‌آوری به توانایی سیستم به بهبود و بازیابی به سطح قبل از شوک عملکرد خود یا تحقق یک سطح نرمال جدیدی با حداقل مطلوبیت اندازه گرفته می‌شود. در این پژوهش، در مجموع تمامی شاخص‌ها در چهار دسته مدیریت و رهبری، انسانی و اجتماعی، فنی و سازمانی و در نهایت نهادی و زیرساختی ارائه شدند.

ثبات اقتصاد کلان: ثبات اقتصاد کلان، به فعل و انفعالات بین تقاضای کل و عرضه ‌کل اقتصاد مرتبط می‌باشد. اگر در یک اقتصاد، هزینه کل در تعادل با عرضه کل تغییر کند، آن اقتصاد توسط تعادل داخلی، که با موقعیت اقتصادی پایدار، تورم پایین قیمت‌ها، و نرخ بیکاری نزدیک به نرخ طبیعی مشخص می‌شود، و همچنین تعادل خارجی، که در وضعیت کنونی حساب‌های بین‌المللی یا میزان بدهی‌های خارجی نمایان است، بارز می‌شود. ثبات اقتصاد کلان، می‌تواند به‌عنوان متغیری که به‌شدت تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی است و همچنین به‌عنوان یک شاخص خوب انعطاف‌‌پذیری اقتصاد در مواجه با شوک‌های (اختلالات) نامساعد (ناسازگار) در نظر گرفته شود.

دستیابی به شرایط ثبات در اقتصاد کلان هم به‌عنوان هدف هم به‌عنوان ابزاری در جهت رسیدن به اهداف والای اقتصادی نظیر رشد و توسعه نیازمند توجه بیشتر مسئولان است تا بتوان با ایجاد یک محیط امن اقتصادی، فعالیت‌ها‌ و سیاست‌های اقتصادی عقلایی را عرضه نمود. برای اندازه‌گیری ثبات اقتصاد کلان ابعاد 17 گانه‌ای ارائه شده است.

اقتصاد پایداری: منطق شعار اقتصاد پایدار، پایداری برای مدت زمان طولانی است. در مقابل یک اقتصاد در حال رشد، یک اقتصاد پایدار کاهش نرخ عدم تعادل را در دراز‌مدت به وجود خواهد آورد و از آنجایی که پایداری کشمش برای ایجاد حالت پایدار است، به معیارها‌یی برای پیشرفت و توسعه نیازمند است، بنابراین در اینجا ابعاد اقتصاد پایداری را چنانکه پیشتر ذکر شد با 6 بعد شامل ‌برنامه‌ریزی و مدیریت، انسانی و فرهنگی، نظام زیرساختی و عملیاتی، ارتباطی و اطلاعاتی، زیست‌محیطی و اقتصادی همراه با شاخص‌های متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته شد.

ضدشکنندگی اقتصادی: در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد که به معنای توانمندسازی اقتصاد تا حدی است که تاثیرپذیری آن از عوامل خارجی کمینه باشد شاخص‌هایی تعریف می‌گردد که یکی از این شاخص‌ها ضدشکنندگی است. شکنندگی یک مفهوم پیچیده و چند‌بعدی است، که هنوز تعریف مورد قبول بین‌المللی در مورد آن وجود ندارد و محققان، سیاست‌گذاران و افراد درگیر در این حوزه‌، هر یک آن را به‌گونه‌ای مفهوم‌سازی می‌کنند. شکنندگی حالتی است که در آن اهداف و ظرفیت‌های سیاسی ساختاری کافی برای فراهم کردن فعالیت‌های پایه‌ای لازم در جهت کاهش فقر و توسعه و گسترش امنیت و حقوق انسانی برای جمعیت حاضر و درگیر در آن اقتصاد وجود نداشته باشد. مفهوم ضدشکنندگی اقتصادی در 16 بعد تدوین و تنظیم شده است.

در این پیوست می‌توان مدل جامع حسابداری اقتصاد مقاومتی در قالب جدولی نهایی شامل سه سطح فردی، سازمانی و کلان به همراه ابعاد و شاخص‌ها و سنجه‌های هر یک را مشاهده نمود.

 

سطح

ابعاد

شاخص‌ها

منابع

فردی

شایستگی شخصی

اعتقاد به توانایی‌ انجام کارها

کانر و دیودسون (2003)، فربرگ و دیگران (2003)، گنایل و یانگ (1993)

توانایی حل مشکلات شخصی

کانر و دیودسون (2003)، فربرگ و دیگران (2003)، گنایل و یانگ (1993)

مصمم بودن در انجام کارها و فعالیت‌ها

کانر و دیودسون (2003)، فربرگ و دیگران (2003)، گنایل و یانگ (1993)

اعتماد به تصمیم‌گیری‌های فردی

فربرگ و دیگران (2003)،
گنایل و یانگ (1993)

خودباوری

فربرگ و دیگران (2003)،
گنایل و یانگ (1993)

روابط و حمایت اجتماعی

توانایی ارتباط با افراد جدید

میزان الحکمه، ج6 ص3012 ش10243؛ کانر و دیودسون(2003)

داشتن دوستان نزدیک برای کمک به یکدیگر

میزان الحکمه، ج6 ص3012 ش10243؛ کانر و دیودسون(2003)

لذت بردن از حضور در گروه‌های جمعی

فربرگ و دیگران (2003)

روابط خوب با اعضا خانواده و صله رحم

الکافی، ص 150، ح 4؛ روض الجنان،
ج 2، ص 273، میزان الحکمه، ج6 ص3012 ش10243‌

تبادل نظر و بحث بر سر مسائل شخصی و غیرشخصی

میزان الحکمه، ج6 ص3012 ش10243؛ کانر و دیودسون (2003)

پذیرش موقعیت

اداره چندین کار در یک زمان

وگنایل و یانگ (1993)،
فربرگ و دیگران
(2003)

احساس مثبت به خود نسبت به عبور از مسائل مختلف

وگنایل و یانگ (1993)،
فربرگ و دیگران (2003)

حسن خلق

قرآن کریم، سوره قلم، آیه 4؛ سوره آل عمران، آیه 159؛ وسائل الشیعت، ج 12، ص 156، بحارالانوار، ج 68: 385‌

نگاه به یک موقعیت در حالت‌های مختلف

وگنایل و یانگ (1993)،
فربرگ و دیگران (2003)

مجبور کردن خود به انجام امور دلخواه و یا محول‌شده

وگنایل و یانگ (1993)،
فربرگ و دیگران (2003)

کنترل احساسات

کنترل احساسات در زمان عصبانیت و خشم

بحار‌الانوار‌، ج 78‌، ص 102‌، ح 2، نهج‌الفصاحه، ص 243‌، ح 469، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 246‌، ح 5062، وگنایل و یانگ (1993)، فربرگ و دیگران (2003)

حلم و بردباری

نهج‌البلاغه، ص 505

توانایی مقابله با انواع استرس

وگنایل و یانگ (1993)،
فربرگ و دیگران (2003)

عدم مطابقت رفتارهای خود با شرایط

وگنایل و یانگ (1993)،
فربرگ و دیگران (2003)

حفظ علائق نسبت به کارها

وگنایل و یانگ (1993)،
فربرگ و دیگران (2003)

امید به آینده

اعتقاد به خداوند و کمک‌های او

نهج‌البلاغه، خطبه 146، ترجمه جعفری: 208؛ خطبه 195: 314؛ کانر و دیودسون (2003)، اشیو و دیگران، 2003

اعتقاد به آینده‌ای روشن برای خود

کانر و دیودسون (2003)،
اشیو و دیگران، (2003)

احساس مثبت به آینده

کانر و دیودسون (2003)، اشیو و دیگران، 2003

برخورداری از اهداف در آینده

کانر و دیودسون (2003)،
فربرگ و دیگران (2003)،
اشیو و دیگران، (2003)

جستجوی تجارب و چالش‌های جدید

کانر و دیودسون (2003)،
اشیو و دیگران، (1993)

سازمانی

رهبری
و
مدیریت

ماموریت،
خط‌مشی
و اهداف سازمان

تدوین ماموریت و اهداف بلندمدت سازمانی

مک مانوس و دیگران، 2008؛
ASIS SPC.1-2009؛ عظیمی، 1393

تدوین و باز تدوین خط‌مشی‌های
تاب‌آوری سازمانی

لی و دیگران، 2013؛ ایزو-22301؛ ASIS SPC.1-2009

تعیین و باز تعیین اهداف کوتاه مدت تاب‌آوری سازمانی

مک مانوس و دیگران، 2008؛ لی و دیگران، 2013؛ ایزو-22301؛ ASIS SPC.1-2009

تعهد مدیریت به ماموریت، خط مشی و اهداف سازمان

مک مانوس و دیگران، 2008؛ برادسکای و دیگران، 2011؛ عظیمی، 1393

نگاه بلند‌مدت
و استراتژیک

تدوین چشم‌انداز تاب‌آوری سازمانی

ایزو-22301

تدوین ‌برنامه‌های ‌استراتژیک
‌برای‌ پیشگیری؛ ‌تخفیف؛ پاسخ فوری؛ ‌ادامه (فعالیت)؛ بهبود

مک مانوس و دیگران، 2008؛ لی و دیگران، 2013؛ ؛ ایزو-22301
ASIS SPC.
1-2009

وجود واحدهای فعال تحقیق و توسعه

عظیمی، 1393

حساسیت‌زایی در تمامی واحدها نسبت به فرصت‌های و چالش‌های محیطی

مک مانوس و دیگران، 2008؛
ASIS SPC.1-2009

برنامه‌ریزی، نگهداشت
و
بهبود مستمر

حالت کنش‌گرانه (فعال) و برنامه‌ریزی برای آن

مک مانوس و دیگران، 2008؛ برادسکای و دیگران، 2011‌؛ لی و دیگران، 2013؛
ASIS SPC.1-2009

بهبود مستمر اثربخشی ‌ سیستم مدیریت تاب‌آوری سازمانی

برادسکای و دیگران، 2011؛ ‌ ‌
ایزو-22301؛ ‌
ASIS SPC.1-2009

تدوین استراتژی‌های تداوم کسب‌و‌کار

مک مانوس و دیگران، 2008؛
ایزو-22301

حمایت مدیران سطوح عالی

تشخیص توانایی‌ها و ضعف‌های کارکنان

مک مانوس و دیگران، 2008؛
برادسکای و دیگران، 2011

حمایت از تصمیمات کارکنان و قدردانی از موفقیت‌های خرد آنان

پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ برادسکای و دیگران، 2011: 217-23‌؛ سامرز‌، 2009؛
لی و دیگران، 2013

میزان تفویض اختیار به کارکنان متناسب با مسئولیت آنان

گاناسکاران و دیگران، 2011؛ پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ سامرز‌، 2009؛ لی و دیگران، 2013

رو‌حیه،
تحصیلات
و
مهارت‌ها

برخورداری از تحصیلات مرتبط با مدیریت

گاناسکاران و دیگران، 2011؛ پال و دیگران، 2014؛ لی و دیگران، 2013؛ عظیمی، 1393

آشنایی با مدیریت بحران

مک مانوس و دیگران، 2008؛ لی و دیگران، 2013؛ عظیمی، 1393

روحیه جهادی

قرآن کریم، آیات 9 و 10 سوره توبه

انسانی
و
اجتماعی

تحصیلات و مهارت‌ها

میزان تحصیلات و مهارت‌های متناسب با فعالیت اصلی خود در سازمان

پال و دیگران، 2014؛ برادسکای و دیگران، 2011؛ سامرز، 2009؛ لی و دیگران، 2013؛ ایزو-22301؛
ASIS SPC.1-2009

حس جمعی و پیوند منافع فردی
و جمعی
در سازمان

برخورداری از اعتقادات
و هنجارهای مشترک

پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛

جمع‌گرایی و ایجاد احساس مشترک

پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ برادسکای و دیگران، 2011؛
لی و دیگران، 2013؛ ایزو-22301؛

دخیل کردن کار‌کنان در دارایی‌ها و سود و زیان سازمان

پال و دیگران، 2014؛

اثربخشی‌ کارهای ‌گروهی

پال و دیگران، 2014؛ سامرز‌، 2009؛

برنامه‌های
آموزشی
و
توسعه دانش
و مهارت‌ها

میزان برنامه‌های آموزشی و مهارت آموزی برای کارکنان

مک مانوس و دیگران، 2008؛ سامرز، 2009؛ ASIS SPC.1-2009
عظیمی، 1393

استفاده از برنامه‌های آموزشی
خارج از سازمان

سامرز، 2009؛ عظیمی، 1393

اختصاص دادن زمان‌هایی برای یادگیری و خلاقیت کارکنان
در ساعات اداری

مک مانوس و دیگران، 2008؛

ارائه پاداش و جوایز به
خلاقیت‌های کارکنان

مک مانوس و دیگران، 2008؛ برادسکای و دیگران، 2011؛ لی و دیگران، 2013؛

فرهنگ و سرمایه اجتماعی

سطح اعتماد بین کارکنان
و مدیران با یکدیگر

پال و دیگران، 2014؛

عظیمی، 1393

مشارکت در فعالیت‌های گروهی
و جمعی در سازمان

پال و دیگران، 2014؛ سامرز، 2009؛
لی و دیگران، 2013؛

تنوع معاشرت و دوستی‌ها در سازمان

عظیمی، 1393

مشارکت در برنامه‌های آمادگی در مقابله با بحران

مشارکت کارکنان در تمرین‌ها و شبیه‌سازی‌های‌ مربوط به وقوع بحران

مک مانوس و دیگران، 2008؛
لی و دیگران، 2013؛

ارائه پاداش و جوایز به هشدارهای کارکنان نسبت به انواع مخاطرات قبل
از دریافت اطلاعات توسط سیگنال‌های اصلی سازمان

مک مانوس و دیگران، 2008؛
برادسکای و دیگران، 2011؛
لی و دیگران، 2013؛ ‌سامرز، 2009

تحلیل آثار و پیامدهای مخاطرات، شوک‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی سازمان

مک مانوس و دیگران، 2008؛
برادسکای و دیگران، 2011؛

سازمانی و عملیاتی

ساختار منعطف
و پویا

ارتفاع کم سلسله‌مراتب سازمانی

برادسکای و دیگران، 2011؛

انعطاف‌‌پذیری ساختار سازمان
جهت پاسخ و تخفیف مسائل
نسبت به مخاطرات و سوانح

پال و دیگران، 2014؛
برادسکای و دیگران، 2011؛

برخورداری از افراد با توانایی‌ها و مهارت‌های مختلف در مشاغل غیرهمگن

مک مانوس و دیگران، 2008؛ سامرز، 2009؛ لی و دیگران، 2013؛

امکان جایگزینی سهل افراد کلیدی

مک مانوس و دیگران، 2008؛ سامرز، 2009؛ لی و دیگران، 2013؛

برنامه‌های توسعه و چرخش شغلی برای کارکنان

مک مانوس و دیگران، 2008؛ سامرز، 2009؛ لی و دیگران، 2013؛

میزان وابسته بودن فعالیت‌های واحدها با یکدیگر

عظیمی، 1393

قابلیت و ظرفیت منابع داخلی

موجودی مواد اولیه و کالاها

گاناسکاران و دیگران، 2011؛
پال و دیگران، 2014؛ برادسکای و دیگران، 2011؛ لی و دیگران، 2013؛
ASIS SPC.1-2009

میزان دارایی‌های جاری و بلندمدت سازمان

گاناسکاران و دیگران، 2011؛ پال و دیگران، 2014؛ برادسکای و دیگران، 2011؛ لی و دیگران، 2013؛
ASIS SPC.1-2009

عدم بدهی‌های جاری و
بلندمدت سازمان

گاناسکاران و دیگران، 2011؛

تعداد و کیفیت تامین‌کنندگان مواد و قطعات اولیه در کشور

پال و دیگران، 2014؛

سهولت دسترسی مالی و اطلاعاتی به تامین‌کنندگان مواد و قطعات اولیه
داخل و خارج کشور

پال و دیگران، 2014؛
لی و دیگران، 2013؛

شهرت و اعتبار و برند سازمان

پال و دیگران، 2014؛
ASIS SPC.1-2009

تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های سازمان

کشف عدم مطابقت‌ها، تعیین علت‌ها
و به‌کارگیری اقدامات اصلاحی

مک مانوس و دیگران، 2008؛ لی و دیگران، 2013؛ ایزو-22301؛
ASIS SPC.1-2009

مشخص شدن آسیب‌‌پذیری واحدها و فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به پیشگیری از حادثه، آمادگی و پاسخ

مک مانوس و دیگران، 2008؛
ایزو-22301؛
ASIS SPC.1-2009

نظارت و ممیزی داخلی تمامی ‌واحدهای اصلی سازمان از فعالیت و عملکرد خود

مک مانوس و دیگران، 2008‌؛
ایزو-22301؛
ASIS SPC.1-2009

ممیزی اثربخشی و کارایی اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده و فعالیت‌های پاسخ به بحران و تخفیف مسائل ناشی از آن

مک مانوس و دیگران، 2008؛
ایزو-22301؛
ASIS SPC.1-2009

تعیین اولویت‌های سازمانی در هنگام بروز سوانح

مک مانوس و دیگران، 2008؛ لی و دیگران، 2013؛ ASIS SPC.1-2009

تعریف و پیاده‌سازی متریک‌ها و رویه‌هایی برای ارزیابی عملکرد

مک مانوس و دیگران، 2008؛
ایزو-22301
ASIS SPC.1-2009

تکنولوژی و استفاده از نرم‌افزار‌ها و اینترنت

میزان استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای و انواع مختلف تکنولوژی و اینترنت

گاناسکاران و دیگران، 2011؛
عظیمی، 1393

میزان تخصص و اتوماسیون کارها و فعالیت‌ها

عظیمی، 1393

برون‌سپاری، نظارت بر آن و میزان دسترسی به تعمیرات و خدمات پس از فروش

عظیمی، 1393

مستند سازی و سناریوپردازی درباره مخاطرات بالقوه احتمالی

وجود رویه‌هایی برای محافظت از ایجاد، پیاده‌سازی و حفظ ثبت‌ها و اسناد سازمان

ASIS SPC.1-2009

ثبت اطلاعات حیاتی درباره رخدادها، اقدامات انجام شده و تصمیمات اخذ شده

لی و دیگران، 2013؛ ASIS SPC.1-2009

ثبت اطلاعات مربوط به مطابقت سازمان با تاب‌آوری سازمانی

ASIS SPC.1-2009

توجه به مدیریت کیفیت جامع و کاهش ضایعات و اتلاف‌ها

توجه به شاخص‌های مدیریت کیفیت جامع

گاناسکاران و دیگران، 2011؛
پال و دیگران، 2014؛

میزان کاهش اتلاف‌ها
و هزینه‌های سازمان

گاناسکاران و دیگران، 2011؛
عظیمی، 1393

توجه به بازیافت

گاناسکاران و دیگران، 2011؛
عظیمی، 1393

ارتباطی و اطلاعاتی

منابع اطلاعات سازمان

تعداد و کیفیت واحدهای داخلی و خارجی سازمان

پال و دیگران، 2014؛

برخورداری از سیستم‌های
مدیریت اطلاعات

ASIS SPC.1-2009

دریافت اطلاعات جامع و به روز
از تمام واحدهای اصلی

پال و دیگران، 2014؛ سامرز‌، 2009؛ ایزو-22301؛ ASIS SPC.1-2009

بایگانی، ثبت و ارتباط دادن تغییرات در اسناد، برنامه‌ها، رویه‌ها، سیستم مدیریت و نتایج ارزیابی و بررسی‌ها

لی و دیگران، 2013 ASIS SPC.
1-2009

بررسی، به‌روز‌رسانی و باز‌تایید اسنادی

مک مانوس و دیگران، 2008؛

شبکه‌سازی و یکپارچگی
دانش و اطلاعات در سازمان

ارتباطات داخلی بین سطوح و عملکردهای مختلف سازمان

پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ ایزو-22301؛
ASIS SPC.1-2009

ارتباطات خارجی با ذینفعان و شرکای سازمان

گاناسکاران و دیگران، 2011؛ پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ لی و دیگران، 2013؛
ایزو-22301؛
ASIS SPC.1-2009

عظیمی، 1393

به حداقل رساندن موانع ارتباطات با تمام ذینفعان و تسهیم اطلاعات مواجهه با خطر و بحران

گاناسکاران و دیگران، 2011؛ پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ لی و دیگران، 2013؛
ASIS SPC.1-2009 عظیمی، 1393

عدم وجود موانع برای کار گروهی درون‌سازمانی

پال و دیگران، 2014؛ سامرز، 2009؛
لی و دیگران، 2013؛

به حداقل رساندن موانع اجتماعی، فرهنگی و رفتاری جداگرانه

پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ برادسکای و دیگران، 2011؛ لی و دیگران، 2013؛

تمایل ذینفعان در برقراری ارتباط و اتحاد استراتژیک با سازمان

گاناسکاران و دیگران، 2011؛ پال و دیگران، 2014؛ مک مانوس و دیگران، 2008؛ عظیمی، 1393

اطمینان‌سازی از قابلیت همکاری سازمان‌ها و پرسنل چندگانه

پال و دیگران، 2014؛
مک مانوس و دیگران، 2008؛

نهادی و زیرساختی

مکان و دسترسی به تسهیلات و زیرساخت‌های شهری

دسترسی مناسب به آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت

گاناسکاران و دیگران، 2011؛
عظیمی، 1393

مکان مناسب سازمان و دور بودن از سوانح طبیعی

عظیمی، 1393

دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌و‌نقل مناسب

گاناسکاران و دیگران، 2011؛
عظیمی، 1393

مطابقت با قوانین
و الزامات قانونی

تعداد مراجع ذیصلاح برای اخذ مجوز و الزامات قانونی

عظیمی، 1393

سطح دیوان‌سالاری در برخورداری
از الزامات قانونی

عظیمی، 1393

دریافت حمایت‌های از نهاد و سازمان‌های مرتبط

میزان توجه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در حمایت‌های مالی به سازمان

گاناسکاران و دیگران، 2011؛ عظیمی، 1393

برخورداری و پوشش سازمان از خدمات شرکت‌های بیمه

مک مانوس و دیگران، 2008؛

میزان ارتباط و استفاده از مراکز علمی و دانشگاه‌ها

مک مانوس و دیگران، 2008؛
عظیمی، 1393

میزان استفاده از مشاوران خارجی در امور سازمان در برخورد با مخاطرات داخلی و محیطی

مک مانوس و دیگران، 2008؛
عظیمی، 1393

شدت رقابت و قدرت رقبا

میزان سهم شرکت در بازار

پال و دیگران، 2014

تعداد رقبای داخلی و خارجی و قدرت و توانایی رقبا

عظیمی، 1393

کلان

اقتصاد پایدار

برنامه‌ریزی و مدیریت

برخورداری از سیستم برنامه‌ریزی داوطلبانه

(Daly,1997)

(Richardson, 2010)

برخورداری از سیستم برنامه‌ریزی سازمان‌یافته

(مولدان، 1381)

Butler,1997))

استراتژی‌های مدیریت توزیع
درآمد ملی

(Denings, L.Squire, 1998)

Betti, 2003))

Kuznets, 1971))

( سوره حدید: 25)

تدوین برنامه‌های آینده‌نگر

(گیدنز، 1388)

تدوین چشم‌انداز

(Fu Tony, Yu Lai, 2001)

(Cornwall,1990)

استراتژی‌های درآمد پایدار

Costanza, 2004))

Daly, Cobb, 1994))

(Ingram, 2010)

برخورداری از نظام کارآفرینی در برنامه‌ریزی

(Deacon,2006)

(نعیمی و همکاران، 1387)

مدیریت جمعیت آموزش دیده

OECD, 2015))

Provincia, 2000))

مدیریت همکاری‌های بین‌المللی

(England, 1998)

Daly, Cobb, 1994))

 

 

 

 

 

 

انسانی و فرهنگی

سرمایه انسانی کارآمد

(Spangenberg, 2005)

(UNDP, 2005)

(موسوی‌خمینی، 1368)

داشتن وجدان کار

(Guenno, Tiezzi, 1998)

(نهج‌البلاغه: خطبه 89)

(سوره قیامت: 14)

رعایت انضباط اجتماعی

(Auber, 2003)

(Ferrarini, 2001)

تمایل به کار گروهی

(Ferrarini, 2001)

(بحارالانوار، ج 103، باب 1)

(استیفنسون، 2010)

برخورداری از اعتقادات
و هنجارهای مشترک

((Anand,2000

(قلی‌پور، 1390)

مشارکت شهروندی

(Alikhan,2000)

میزان دسترسی به دانش

Crabbéa, 1998) )

(نهج‌البلاغه: خطبه 89)

کیفیت زندگی

(Mebratu, 1998)

(Solow, 1993)

(Pezzey, 1989)

(عباس‌پور، 1383)

(فصلنامه علمی بهداشتی، 1378)

نظام زیرساختی
و
عملیاتی

زیرساخت‌های مهارت انسانی

(Schermerhorn,1993)

(آموزش و پرورش در جهان، 1376)

زیرساخت محیط کلان اقتصاد

(Grossman, 1994)

(Shen, 2008)

(Sharpley, 2002)

زیرساخت محیط فناوری

(سند برنامه سوم توسعه، ص 260)

(میلی منفرد،‌ 1381)

نوآوری در نظام زیرساختی
و عملیاتی

(Gill,1988)

(مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی، 1392)

زیرساخت‌های فیزیکی برای رقابت‌پذیری

(Wiltage, 1998)

(Linnenluecke, 2012)

(Grossman,1994)

زیرساخت‌های آموزشی

(سازمان ملل،1997م.)

(Matoba, 2006)

سناریوپردازی‌های موجود جهت حفاظت از زیرساخت‌ها

(گیدنز، 1388)

 

مطابقت زیرساخت‌های عملیاتی
با اقتصاد پایدار

(Munda, 2008)

(Schor, 1998)

ارتباطی و اطلاعاتی

پویایی اطلاعاتی

Lee, 2013))

Maler, 1991

وجود منابع اطلاعاتی کارآمد

(Munda, 2008)

(Asheim, 1996)

برخورداری از سیستم‌های
مدیریت اطلاعات

(Lorek, Spangenberg, 2001)

(مک لوید، 1378)

کیفیت واحدهای ارتباطی و اطلاعاتی داخلی

(Lorek, 1995)

(رولی، جینفر، 1380)

کیفیت واحدهای ارتباطی و اطلاعاتی خارجی

(زاهدی، 1380)

(Fuchs, 2005)

بایگانی، ثبت و ارتباط اسناد
در سیستم ارتباطی

(Curtin, 1998)

 

موقعیت شبکه‌های بین‌المللی

Bleys, 2006))

(Maniates, 2010)

زیست محیطی

بهره‌مندی بهینه از منابع طبیعی

Lawn, 2005))

(Spangenberg, 2005)

(مولدان و بیلهارز، 1381)

(Hediger, 1997)

الگوی مصرف انرژی‌

Welsch, 2005))

(نصراللهی و غفاری، 1389)

(یونسکو، 1997)

مدیریت پسماند

(Parris, Kates, 2003)

Hamilton, Denniss, 2000))

((WHO,1998

استفاده از تکنولوژی‌های سبز

OECD, 1987))

(Healy, 2013)

(Spash, 2012)

(Esty, 2006)

میزان استفاده از ترکیبات
شیمیای زیان‌آور

(Wackernagel, Rees, 1997)

(Schmidt-Bleek, 1994)

(Fakoohe,2004, p.24)

میزان جلوگیری از آنتشار آلاینده‌ها
(حفاظت لایه ازن)

(Hediger, 1997)

Guenno, Tiezzi, 1998))

(IRSE, 2000)

Jackson, 1997))

(بانک جهانی،1990)

میزان تغییرات آب و هوایی مساعد

Neumayer, 2000))

(SOPAC, 2005)

(Poungsomlee, Ross, 1992)

(Bello, 1995)

میزان منابع قابل تجدید‌‌پذیر

Lawn, 2005))

Guenno, Tiezzi,1998))

(Chambers, Lewis, 2001)

حفظ تنوع زیستی

(Esty, 2005)

(SOPAC, 2005)

(Neumayer, 1999)

اقتصادی

هزینه تحقیق و توسعه

(Lach,2003)

((Guellec,2003

میزان صنعتی‌سازی مجدد صنایع

Thamir, 2003))

(Fields, 1995, p. 76)

(Pigou, 1962)

سرانه سرمایه‌گذاری

(Pearce, Atkinson, 1993)

(Hartwick, 1977)

(George, 1988)

(نخجوانی،1382)

میزان بهره‌گیری تولیدکنندگان از خدمات اعتباری

(Schmuck, 2000)

(George, 1988)

(مقام معظم رهبری، 1/1/1391)

(Costanza, 1992)

بهره‌وری منابع

(WECD, 1987)

(Anielski, Rowe, 1999)

Guenno, Tiezzi, 1998))

(کلینی، اصول کافی، ج 2)

مدیریت مصرف

Daly& Cobb, 1994))

Santos, Zaratan, 1997))

(فرقان: 67)

(سیری در سیره‌ نبوی، ص 201)

میزان رشد بودجه عمومی

Vedder,1998))

(Regione Toscana, 2000b

مثبت تراز تجاری صادرات
و
واردات

(England, 1998)

(ISTAT, 1990)

(Hanafia,2010)

(Ferrarini, 2001)

(پور‌مقیم، 1384، ص153)

کاهش نرخ بیکاری

(Esty, 2006)

(Cruz,2013)

درآمد ملی پایدار

Jansson,1994))

(Anielski, Rowe, 1999 )

راندمان تولید

Luzzati,2009))

(Daly, 1996)

Hicks, 1946))

کفایت و اطمینان اقتصادی

(Fu Tony, Yu Lai, 2001)

(سوره توبه: 34)

عدالت اقتصادی

Crabbéa, 1998) )

(سوره ابراهیم: 34)

رفاه پایدار

Cornwall,1990))

(Cobb, 1995)

(Redefining Progress, 1995)

Prescott-Allen, 2001))

(ال عمران: 14)

(نخستین گزارش ملی
توسعه انسانی ایران، 1387، ص34)

نظام اصلاح اقتصادی

(Daly, 2004, p.71)

(سوره قلم: 1510)

میانگین رشد سالانه
تولید ناخالص داخلی
(GDP)

(Van den Bergh, 2007)

(World Bank, 2003)

alia Hanley, 2000))

(Daly, Cobb, 1989)

(Bleys, 2008)

(Hueting, 1980)

میزان کالاهای مصرفی با دوام موجود

(Jackson, 2011)

(Beddoea, 2009)

(Fuchs, 2005)

di Siena, 2001))

سیاسی

سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی

(Lorek, 1995)

(Nagelhout, 2006)

(Bell, Morse, 2003)

(Meadows, 1998)

سیاست‌های تنظیم محصولات داخلی

(UNDP, 1990)

Daly, Cobb, 1990))

(Tukker, Tischner, 2006)

(Hagerty, 2001)

ارتقا سیاست‌های عمومی سلامت

Guenno, Tiezzi,1998))

Aspis, 2002))

Provincia, 2000))

سیاست‌های برخورد با فساد

(Venables, 2003)

(Fujita, 1999)

مدیریت سیاست‌های تبلیغاتی

(Daly, Cobb, 1994)

سیاست‌های مدیریت مخارج حمل و نقل

(Hamilton, Denniss, 2000)

Guenno, Tiezzi,1998))

ثبات
اقتصاد کلان

ثبات نرخ تورم

World Bank(1993)؛ صفدری و پورشهابی(1388)؛ تشکینی (1384)؛ پیرایی و دادور(1390)،

تراز تجاری

World Bank(1993)

سیاست‌های تثبیتی پولی

طاهری‌فرد و موسوی آزاد(1387)؛ Folawewo & Osinubi(2006); Bernanke & et al (1999) ؛
انواری و همکاران(1390)

سیاست‎‌های تثبیتی مالی

زمان زاده( 1391)؛ دهقان منشادی و پوررحیم(1392)

تثبیت نرخ ارز

Gunther (2008); World Bank(1993); حلافی(1386)؛
ختایی
و غربالی مقدم(1383)

ثبات سیستم بانکی

Jokipii & Monnin (2012)

تولید ناخالص داخلی

گسکری قنبری و اقبالی(1385)

استقلال بانک مرکزی

رحمانی و صادق زاده (1390)

کوچک‌سازی دولت

Pisani-Ferry& Sapir (2008);
Kim & Lee(2007)

ثبات در بازار سهام و بورس

سعیدی و امیری(1387)

تخصیص بهینه بودجه

World Bank(1993);
مولایی و گلخندان (1392)

کاهش نرخ بیکاری

رحمانی و صادق زاده(1390)

اخذ مالیات به شیوه اسلامی

نهج‌البلاغه، نامه 53، ترجمه جعفری؛ امام خمینی، ج8؛ غررالحکم(1381).

برون رفت از اقتصاد تک محصولی (اقتصاد نفتی)

امام خمینی، ج4؛ فرهندی(1386)؛ تردستی و همکاران( 1391)

اجتناب از اقتصاد ربوی

نهج‌البلاغه، حکمت 439، ترجمه دین‌پرور؛ بخشی دستجردی( 1389)

خودشکنندگی اقتصادی

اقتصادی

توسعه بخش کشاورزی

Jorg & et al (2009);

Ghatak& Ingersent (1984)

توسعه زیرساخت‌های اقتصادی

Jörg & et al (2009)

نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی

Bertocchi & Guerzoni (2012);
Jörg & et al (2009)

میزان گستردگی اقتصادی

De florio(2014)

کاهش نرخ بیکاری

هادیان و رضایی‌سخا(1388)

کاهش نرخ فقر

Carment & Samy (2012)

میزان سهولت تجارت آزاد

مقام معظم رهبری(1393)

Milner&Kubota Bertocchi & Guerzoni (2012)

تراز تجاری

خلیلی عراقی و رمضان‌پور (1380)

کاهش استقراض

مقام معظم رهبری (1393)

افزایش سرمایه‌گذاری
در بخش خصوصی

مقام معظم رهبری (1393)

تقویت بازده جمع‌آوری مالیات

مقام معظم رهبری (1393)

کاهش نرخ تورم

استیسون ( 2003)

کاهش فاصله طبقاتی

Bertocchi & Guerzoni 2012);)

Sordi& Vercelli (2004);

Jörg & et al (2009)

نرخ دسترسی به منابع طبیعی

Bertocchi & Guerzoni 2012)

et al(2002)& Shakelton

Monila(2015)

اجتماعی

افزایش وفاداری و همبستگی

Osaghae(2007); Sekhar(2010)

کاهش مهاجرت شهروندان

Sekhar(2010)

کاهش نفاق نخبگان

Sekhar(2010)

کاهش تضادهای قومیتی

Sekhar(2010)

نرخ جمعیت تحصیلکرده

Hawkins(2002);

Jörg & et al (2009)

مشارکت زنان

مقام معظم رهبری(1393)

افزایش استاندارد زندگی

مقام معظم رهبری(1393)

میزان جمعیت جوان کشور

Drucker(2001)

سیاسی

ارتقا ارائه خدمات عمومی

Sekhar(2010)

انعطاف‌پذیری

Rodrick(1999)

محافظت و کنترل مرزها

Chauvet & Collier(2005); Rugumamu(2011)

امنیت داخلی

Sekhar(2010)

اقتدار بین‌المللی

Sekhar(2010);

Goodhand(2004); Rugumamu(2011)

مشروعیت بین‌المللی

Little(1982); Jörg & et al (2009)

کاهش کارآمدی تحریم‌های بین‌المللی

Amuzegar(1999)

میزان عدالت در قوانین

مقام معظم رهبری(1393)،

Rawls(1971);

Myant & et al(2008);

Monila(2015);

Hayek(1973);؛

Carment & et al(2008)

استحکام بخشی به قوانین

Lawrence(1995) Bendell (2014)

Kenneth(2000) & Snidal

شفاف‌سازی قوانین

مقام معظم رهبری(1393)، Taleb(2012)

بهسازی اجرای قوانین

مقام معظم رهبری(1393)

Langbein(2007); Yeager(1987)

کاهش فساد اداری

مقام معظم رهبری(1393)
دعایی و رمضانی(1391)؛
Sekhar(2010); Polinsky & Shavell(2001); White(2013)

عبرت‌آموزی

Sekhar(2010)

برنامه‌ریزی ترکیبی

Alketabi& Gardiner(2014


استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز نوآوری اجتماعی سلام می‌باشد.

Copyright © 2014 - 2020