مرکز نوآوری اجتماعی سلام

Salam Social Innovation Center

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-Plan
1394/09/04

عکس طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-Plan

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست که HSE Plan نامیده می شود، سندی است شامل جزئیات نسبتا کاملی از مجموعه برنامه ها، فرایندها و روش های کاری در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) که در طول عمر یک پروژه یا فرایند، صرف نظر از نوع و ماهیت آن مورد استفاده قرار می گیرد. این سند، به عنوان یک طرح جامع به رئوس فعالیت های جاری تاثیر گذار بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست در یک سازمان اشاره کرده و چارچوب مدونی برای فعالیت های لازم الاجرا و مسئولیت های مرتبط فراهم می کند . این سند تضمینی بر رعایت الزامات  HSE، پیش گیری از بروز حوادث و آسیب های زیست محیطی و بهبود عملکرد HSE می باشد

طرح ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE Plan) مستندی است که کلیه واحدها موظفند در زمان انجام کار به صورت مستمر به آن عمل کنند HSE Plan . مدرکی زنده و پویا است که باید در تمام طول مدت اجرای طرح ایمنی، بهداشت ومحیط زیست مورد بازنگری قرار گیرد.

لذا سیستم مورد استفاده جهت اجرای برنامه فوق بر اساس چرخه موثر و بسیار کاربردی مدیریت دمینگ جهت دستیابی به هدف بهبود مستمرمی باشد.که مراحل اصلی در این سیستم مدیریتی دمینگ به شرح زیر می باشد:

1.Plan

2 . Do

3 . Check

4 . Action

که در این سیستم مدیریتی گام به گام،plan  به معنی طرح ریزی اساسی و بنیادی برنامه ها برای نگهداشت وارتقای سطح سیستم HSE است ، DO به معنی به مرحله اجرا درآوردن کلیه طرح های ارائه شده است در مرحله plan است، مرحله Check مرحله اساسی برای گرفتن فید بک از سیستم اجرا شده می باشد و یافتن عدم تطابق ها در سیستم می باشدو در نهایت مرحله Action جهت رفع مجدد عدم انطباق مربوطه در هریک از بخش های مجزای HSE و بهبود مستمر سیستم ایمنی، بهداشت، محیط سیستم موجود در صنعت است.

Plan  HSE باید بر اساس ساختار زیر تدوین گردد. به عبارت دیگر هر HSE Plan باید شامل موارد زیر باشد:

مقدمه و هدف

دامنه کاربرد

تعاریف و اصطلاحات

شرح فعالیت ها/خدمات

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE-MS)

تشکیلات سازمانی HSE

برنامه  های عملیاتی زمانبندی شده HSE

الزامات قانونی واستانداردها

مدیریت ریسک های HSE

هدف از طرح و برنامه HSE :

هدف از طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا طرح و برنامه HSE تشریح و تبیین کلیه فعالیت های تاثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت پیشگیری از بروز حوادث جانی، خسارات مالی، بیماری های شغلی جهت همکاران، کارفرما، کارگر و کلیه افراد ذینفع و ایجاد آسیبهای زیست محیطی و بهبود عملکرد HSE در صنعت می باشد. این طرح به عنوان مبنایی برای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت می باشد.

این طرح برای کلیه قسمت های شرکت ها تشریح شده و یک نسخه از آن در محل واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت دسترسی همکاران موجود می باشد. همچنین این طرح جهت نیروهای جدید الاستخدام نیز در جلسات پیش از شروع به کار تشریح خواهد شد و ایشان نیز موظف به رعایت کلیه ضوابط ذکر شده در این طرح می باشند.

دامنه کاربرد

این طرح در کلیه محیط های کاری سازمان ها در جهت استفاده و اجرا توسط کلیه افراد شاغل در سازمان ها لازم الاجرا می باشد.

اهداف جزیی خط مشی HSE

1. پیشگیری از حوادث و کنترل ضایعات جانی، مالی و زیست محیطی در شرکت و تلاش در راستای تامین یک محیط کار ایمن، صیانت از کارکنان، تجهیزات و محیط زیست، فراهم نمودن امکانات و تخصیص منابع مورد نیاز

2. حصول اطمینان از رعایت استانداردها، مقررات شرکت و دستورالعمل های ملی و قابل قبول مرتبط با HSE

3. استقرار یک چارچوب نظام مند مدیریتی در جهت کنترل وضعیت HSE شرکت و ارتقا سطح فرهنگ HSE

4. ارتقا سطح آگاهی و دانش HSE کلیه افراد در شرکت

5. فراهم نمودن فضای مشورتی و ترغیب کارکنان به رعایت ملاحظات HSE و سعی در جهت پیشگیری از پیامدهای نامطلوب جانی، مالی و زیست محیطی

6. فراهم کردن آموزشهای عمومی HSE جهت ارتقا آگاهی های عمومی جامعه در زمینه HSE

7. نهادینه کردن فرهنگ گزارش دهی حوادث و شبه حوادث و نیز بررسی و اعلام نتایج به کارکنان،کارگران و کارفرما

8. پایش مستمر کلیه فعالیت های اجرایی به گونه ای که مدیران، روسا، مسئولین و سرپرستان در حیطه عملیاتی نظارتی خود مسئول اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های  HSE باشند .


استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز نوآوری اجتماعی سلام می‌باشد.

Copyright © 2014 - 2022