مرکز نوآوری اجتماعی سلام

Salam Social Innovation Center

توسعه ی محلی و اقتصاد اجتماعی در مناطق شهری کبک (١)
١٣٩۶/٠٩/٢۶

عکس توسعه ی محلی و اقتصاد اجتماعی در مناطق شهری کبک (1)

در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، شهر مونترال با مشکلات اقتصادی شدیدی دست‌به‌گریبان بود. رکود صنعتی، تاثیرات بحران‌های اقتصادی و رشد بی‌رویه‌ی شهری منجر به تشدید فقر و بی‌کاری در بسیاری از محلات شهری شده بود. خط‌مشی جدید اجتماعی با الهام از کار کوتاه‌مدت در راستای راهبردهای رفاه در حال ظهور بودند. این وضعیت در تضاد با سازمان‌های کار و جامعه‌محور بود که طالب شغل پایدار و شایسته برای جمعیت محلی بودند.

بازیگران اجتماعی سنتی فرآیند توسعه‌ی اقتصادی جامعه را آغاز کردند، درنتیجه اولین شرکت‌های اقتصادی توسعه‌ی جامعه (CDEC) در سه محله ایجاد شدند. این سازمان‌ها با نظریه‌های اقتصادی مخالف بودند، نظریه‌هایی که نوید می‌دادند رشد اقتصادی مستحکم می‌تواند به جوامع فقیر «سرایت» و مسائل اجتماعی-اقتصادی را حل‌وفصل کند. برای کسانی که ابتکار عمل این جنبش توسعه‌ی محلی را در دست داشتند، بدیهی بود که، حتی در شرایط شهری، فقط اقدام اجتماعی و انواع جدید شراکت در توسعه‌ی اقتصادی می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای مشکلات محلی باشد. آنها دامنه‌ی ارتباط خود را به تاجران محلی، موسسات محلی و شهرداری‌ها، مراجع منطقه‌ای و فدرال توسعه دادند تا از فرآیند احیای جامعه براساس بسیج جامعه و مشارکت حمایت کنند. این مشارکت‌های جمعی در سطح جامعه نمایانگر تحول فرهنگی عمده­ای در کبک بود. درعین‌حال، تحول مشابه و بسیار مهم فرهنگی در جنبش اتحادیه‌ای به وقوع پیوست که منجر به ایجاد صندوق‌های بازنشستگی با حمایت مالی اتحادیه‌های کارگری شد. امروزه، این صندوق‌ها بیش از ۸ میلیارد دلار[۱] دارایی‌های صندوق بازنشستگی را با هدف روشن ایجاد و حفظ اشتغال در SME ها، از جمله بنگاه‌های اقتصاد اجتماعی، در سرتاسر کبک اداره می‌کنند. قبل از پذیرش گسترده‌ی این ایده که اتحادیه می‌تواند کاری بیش از مذاکره درباره‌ی توافق‌های جمعی بهتر انجام بدهد و باید مشغول فعالیت‌های مربوط با توسعه‌ی اقتصادی شود، بحث­های مهمی روی داده بود.

طی ۲۵ سال، این سازمان‌های محلی (و پیش از همه، گروه‌های اجتماعی مشغول فعالیت در زمینه‌ی بهداشت، مسکن، رفاه و سایر مسائل) به انجمن‌های غیرانتفاعی عمده با عضویت و حاکمیت تبدیل شده و اتحادیه‌ها، بخش خصوصی، گروه‌های جامعه، عاملان فرهنگی، انجمن‌ها و ساکنان محلی را در این مسائل درگیر کرده‌اند. این الگو در تمام مناطق شهری عمده‌ی کبک تکرار شده است. سازمان‌های CDEC درگیر فعالیت‌های گوناگونی­اند، از جمله حمایت توسعه‌ی کارآفرینی از طریق اقتصاد اجتماعی و SMEهای سنتی، مدیریت وجوه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی شهری، آموزش، همبستگی اجتماعی و حمایت از توسعه‌ی فرهنگی.

سازمان‌های CDEC از هر سه سطح دولتی پشتیبانی دریافت می‌کنند. دولت کانادا فعالیت‌های این سازمان‌ها را در زمینه‌ی توسعه‌ی SME از طریق اداره‌ی توسعه‌ی منطقه‌ای کبک، Développement économique کانادا تشویق می‌کند. دولت (ایالتی یا منطقه‌ای) کبک، با همکاری شهر مونترال به‌عنوان بخشی از خط‌مشی توسعه‌ی محلی کبک، پشتیبانی چشمگیری ارائه می‌دهد. این خط‌مشی، که در سال ۱۹۹۷ تصویب شد، از ایجاد مراکز توسعه‌ی محلی (CLD) در سرتاسر کبک حمایت می‌کند. مراکز CLD یاریگر اشکال سنتی و جمعی کارآفرینی از طریق بنگاه‌های اقتصاد اجتماعی­اند. حاکمیت این مراکز CLD توسط مراجعی تعیین می‌شود که در سطح محلی انتخاب شده‌اند؛ بنا به قانون، حداقل، مشارکت نمایندگان بخش‌های خصوصی و اجتماعی ضرورت دارد. باوجوداین، CDECها توانسته‌اند ساختار حاکمیت اصیل خود را مبتنی بر مشارکت عاملان گوناگون جامعه‌ی مدنی حفظ کنند.

در حال حاضر ۱۳ سازمان CDEC در شهرهای کبک وجود دارد که مناطقی با جمعیت کل ۶/۱ میلیون نفر را پوشش می‌دهند. هیئت‌های داوطلبانه‌ی این سازمان‌ها از بیش از ۴۰۰ نفر با زمینه‌های مختلف تشکیل شده‌اند (نظیر سازمان‌های جامعه، کسب‌وکارها، سازمان‌های فرهنگی، اتحادیه‌های کارگری، شهرداری‌ها و موسسات مالی محلی). این هیئت‌ها توسط اعضا از طریق فرآیند برگزاری انتخابات در دانشکده­ها برگزیده می‌شوند.

سازمان‌های CDEC از طریق تامین کمک فنی، آموزش، خدمات مشاوره و ایجاد شبکه از کارآفرینی محلی حمایت می‌کنند. این سازمان‌ها در همکاری با خدمات تخصصی در سطح منطقه‌ای از توسعه‌ی کسب‌وکار پشتیبانی می‌کنند. همچنین، به‌واسطه‌ی مشارکت در فرآیندهای توسعه برای تطبیق ملاحظات و علائق مختلف و بهبود کیفیت زندگی، نهادهای مهمی برای همبستگی اجتماعی محسوب می­شوند. این سازمان‌ها در مسائل برنامه‌ریزی شهری، بقای فرهنگی و غیر مشارکت می‌کنند. جنبه‌ی مهمی از کار این سازمان‌ها شامل توسعه‌ی نیروی کار و ترکیب جمعیت‌های هدف است که با همکاری خدمات استخدام دولتی تمرکززدایی شده انجام می‌شود.

تاثیر سازمان‌های CDEC در مطالعه‌ای دوره‌ی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ارزیابی شده است. در این مدت، نه سازمان CDEC در مونترال از طریق خدمات مشاوره از ۲۲۵۰ بنگاه حمایت کردند و مبلغ ۷۰۵۳۰۰۰ دلار در ۲۵۴ بنگاه سرمایه‌گذاری کردند که از این مبلغ ۲۴۱۰۰۰۰ دلار در بنگاه‌های اقتصاد اجتماعی سرمایه‌‌گذاری شد. این وجوه به مبلغ کل ۳۹۱۴۷۰۰۰ تعداد ۱۳۹۷ شغل ایجاد کردند. سازمان‌های CDEC در چهار شهر کوچک‌تر از ۲۴۵ بنگاه حمایت کردند و ۱۳۷۲ شغل به وجود آوردند.

تجربه‌ی کبک در زمینه‌ی توسعه‌ی محلی در جوامع شهری از طریق سازمان‌های CDEC از زمینه‌ی مطلوب خاصی برای گفت‌وگوی اجتماعی بین ذی‌نفعان گوناگون بهره‌ برده است. کبک ملت کوچک فرانسوی‌زبانی در آمریکای شمالی است. بقای این ملت بستگی به ظرفیت جمعی آن در تاکید بر هویت فرهنگی دارد (که از مسائل زبان‌شناختی فراتر می‌رود و کل فرهنگ سیاسی را که متاثر از سنن اروپایی و آمریکای شمالی است در بر می‌گیرد) و امواج مهاجران جدید و واقعیت‌های فرهنگی جدید را با هم ادغام می‌کند. در چنین زمینه‌ای، گفت‌وگوی اجتماعی را بخشی اساسی از فرهنگ سیاسی می‌شمارند.

باوجوداین، به دلیل نوآوری‌های اجتماعی موجود در توسعه‌ی کبک، سایر حوزه‌های قضایی می‌توانند درس‌های ارزشمندی از تجربه‌ی کبک بیاموزند. فرآیندهایی که سازمان‌های اجتماعی و جنبش‌ها آغازگرشان بودند، ائتلاف‌های محلی گسترده و اشکال ذی‌نفعان متعدد در حاکمیت، رویکرد یکدست در قبال توسعه، حمایت هر سه سطح دولت و ابزارهای مالی، فنی و آموزشی انعطاف‌پذیری که به­صورت محلی کنترل می­شوند از جمله عناصری­اند که در سایر شرایط قابل­استفاده­اند و با این شرایط انطباق می­یابند. هرچند، این نوآوری‌ها برای گشایش اشکال جدید همکاری و رویکردهای جدید در قبال توسعه به ظرفیت مراجع دولتی و شرکای اجتماعی وابسته­اند.[۱]تمام مبالغ مذکور به دلار کاناداست که ارزشی تقریبا مساوی با دلار آمریکا دارد.


استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز نوآوری اجتماعی سلام می‌باشد.

Copyright © 2014 - 2017